Havrebjerg Skole

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 midler til etablering af eget specialtilbud på Havrebjerg skole. Anlægsmidlerne skal bruges til at ombygge skolen til et kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2 akutpladser.
Døgntilbuddet forventes klar pr. jan 2020.

Kommunale planer for Havrebjerg skole

Ved Åbent Hus på Havrebjerg skole, fredag d. 22. juni ’18 blev der orienteret om kommunale planer for Havrebjerg Skole.

Børne- og Ungeudvalget under Slagelse Byråd, og Center for Skole, fortalte at Slagelse kommune arbejder på at etablere en institution for udfordrede børn og unge, samt deres familier på Havrebjerg Skole, som døgntilbud med otte døgnpladser og to akutpladser

Læs videre Kommunale planer for Havrebjerg skole

Share