Kirken i brug

Nedenfor finder du information om dåb, konfirmation, vielse/velsignelse og dødsfald.


Dåb

Hvem kan blive døbt ?

Alle, der ikke er døbt i forvejen, kan blive døbt i Den Danske Folkekirke. Ofte døbes børn inden de fylder 6 måneder, men det er også muligt at blive døbt som ung og voksen. Der vil finde en samtale med en præst sted forud for dåben. Man skal være døbt for at blive medlem af Den Danske Folkekirke.

Dåb

Kontakt kirkekontoret med henblik på at aftale en dato. Herefter træffes aftale med den præst, som skal forestå dåben. Ved samtalen vil præsten gennemgå de praktiske detaljer, samt fortælle om dåbens betydning. Der er mulighed for dåb i Havrebjerg Kirke ved alle ordinære gudstjenester (ikke ved særgudstjenester, Langfredag, Allehelgen, Juleaften mv.). Der afholdes ikke særskilt dåbsgudstjeneste i Havrebjerg Kirke på fx lørdage.

Navngivning

Navngivning kan finde sted ved dåb. Navngivning uden dåb foretages på kirkekontoret i bopælssognet. Bemærk: Det er lovpligtigt at navngive børn inden de fylder 6 måneder. De godkendte fornavne findes på Familiestyrelsens hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk. Formularer vedrørende fødsel, navngivning, Omsorgs – og Ansvarserklæring og navneændring kan udskrives fra: www.borger.dk.


Konfirmation

Hvad er konfirmation?

Gud bekræfter sit forhold til konfirmanden – det forhold der blev oprettet i dåben. Konfirmanden gentager for sin part dåbens ”ja” med sit ”ja” til den kristne tro, og bliver velsignet. Konfirmation er kirkens overgangsritual fra barndom til ungdom.

Konfirmanden skal være døbt med den kristne dåb, og have fulgt konfirmationsforberedelse. I forberedelsesforløbet gøres konfirmanden bekendt med den kristne børnelærdom, og bliver gennem kirkegang fortrolig med forskellige gudstjenester i Den Danske Folkekirke. Hvis konfirmanden er døbt med den kristne dåb i udlandet eller i et andet kristent kirkesamfund, gælder dåben ligefuldt. Husk blot at fremvise dåbsattest til præsten. I disse tilfælde bliver man ved konfirmationen medlem af Den Danske Folkekirke.

Som oftest følger konfirmanderne forberedelsen med deres skoleklasse (fx i Stillinge Kirke), men i særlige tilfælde oprettes der særskilt hold i Havrebjerg Kirke. Der er konfirmation hvert år i Havrebjerg Kirke for de konfirmander som bor i Havrebjerg sogn eller som har legitim tilknytning. Konfirmationen falder altid sidste søndag i april, medmindre påsken falder der – i så tilfælde flyttes konfirmationen til første søndag i maj.

Alle spørgsmål vedr. konfirmationsforberedelse og konfirmation rettes til sognepræst Katja Rosholm Schiøler.


Vielse/velsignelse

Tillykke med beslutningen om at blive gift. Hvis én af jer er medlem af Den Danske Folkekirke, er det muligt at blive viet af en præst – enten i en kirke eller udenfor kirkerummet. Hvis I påtænker en kirkelig vielse/velsignelse udenfor kirkerummet, så vær opmærksom på, at præsten kun er forpligtet til at udføre en sådan handling indenfor sognegrænsen.

Det praktiske

For at blive viet/velsignet i Havrebjerg Kirke skal minimum én af parterne være bosiddende i Havrebjerg sogn, eller have legitim tilknytning; fx ved tidligere at have boet i sognet, være døbt/konfirmeret i Havrebjerg Kirke eller have familie i lige linje bosiddende i Havrebjerg Sogn. Kontakt kirkekontoret og aftal en dato. Oplys evt. at I ønsker en bestemt præst; selvom vi ikke kan love at efterkomme det, så prøver vi så vidt muligt. Kirkekontoret formidler kontakten til den pågældende præst, og man er altid velkommen til at kontakte en præst direkte. Der vil finde en samtale sted med præsten forud for vielsen/velsignelsen. Kirkekontoret kan være behjælpelig med de praktiske detaljer. I skal fx indhente en prøvelsesattest, finde vidner til vielsen og vælge om I skal have samme efternavn.

Vielse eller velsignelse?

En vielse er indgåelse af ægteskab, og kan i kirkelig sammenhæng foretages af en præst i eller udenfor kirkerummet. Hvis I allerede er borgerligt viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse af en præst på samme præmisser. Ritualerne minder meget om hinanden, og der er stadig tilspørgsel ved en kirkelig velsignelse.

Det er muligt for 2 personer af samme køn at blive viet i Den Danske Folkekirke.


Dødsfald

Hvad gør jeg ved dødsfald?

Bedemanden kan kontaktes døgnet rundt, og kan være behjælpelig med mange af de praktiske forhold omkring et dødsfald.

Et dødsfald skal hurtigst muligt anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. præst eller kirkekontor, i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Ofte er det bedemanden der tager kontakt til kirkekontoret, og der anmodes samtidigt om begravelse eller kremering af afdøde. Hvis der skal finde en kirkelig begravelse eller bisættelse sted, aftales dette med kirkekontoret, som også formidler kontakten til den pågældende præst. Som pårørende er man altid velkommen til at kontakte en præst direkte, hvis der er tvivlspørgsmål, særlige ønsker eller behov for sjælesorg.

Der vil finde en samtale sted mellem de pårørende og præsten inden den kirkelige handling, hvor indhold, salmer og forløb tales igennem.

Bemærk: Det er udelukkende muligt at få spredt aske over vand, hvis der foreligger en skriftlig erklæring fra afdøde, hvor det utvetydigt fremgår at det er afdødes ønske.

Sorg og tab

Afskeden med livet sætter ofte mange tanker i gang, både hos den døende og hos de pårørende. Det er muligt, og ofte gavnligt, at tage kontakt til en præst i den sidste tid.

Sorgen forsvinder ikke, men lever i os længe efter at vi har taget afsked. Også her kan en samtale med en præst være til lindring.

Også her kan en samtale med en præst være til lindring. Læs mere om sorg og tab på www.folkekirken.dk

Del dette :
Share

et landsbyfællesskab med traditioner