Om kirken

Havrebjerg kirke er en del af Sankt Peders-Havrebjerg Pastorat i Slagelse Provsti, Roskilde Stift.

Havrebjerg Kirke er en rigtig landsbykirke. Langhuset er opført omkring 1100. Østre del og korudvidelsen af munkesten fra 1529. Skibet er opført af råkløvet marksten med enkelte frådsten i norddørens stik. Altertavlen en gotisk billedskæring fra 1425-50. Korbuekrucifiks fra ca. 1500 med sidefigurer i korets østvendte hjørner. Døbefont romansk granitfont. Prædikestol smukt malet med reliefskåret årstal 1630 på himlen.
Degnestol fra ca. 1525. Nyt orgel i 1992 af P.G. Andersen med 12 stemmer.

Share

et landsbyfællesskab med traditioner