Havrebjerg Kirke i Coronaens tid

Det er sandelig mærkelige tider vi lever i. Vi skal hele tiden justere vores adfærd og samvær, og denne udfordring rammer selvfølgelig også Havrebjerg Kirke.

Gudstjenester er ikke underlagt forsamlingsforbuddet, men der er dog en række krav som vi skal leve op til. Vi skal sørge for sprit ved indgangen, 7 m2 pr. person, minimum 2 meters afstand mellem kirkegængere (medmindre de er fra samme hustand), gudstjenesters længde må ikke overstige 30 minutter, samt grundig udluftning og rengøring efter alle handlinger i kirken. Desuden skal man være iført mundbind i kirken, med følgende undtagelser: Under nadver, når man bærer dåbsbarnet, når kister bæres ud – præsten må desuden ikke være iført mundbind undervejs i gudstjenesten.

Læs videre Havrebjerg Kirke i Coronaens tid

Nu kører Fribussen

Fribussen

Fribussen kører fra den 10. august 🚌😊Fribussen er en ny, gratis bus, som begynder at kører i Stillinge-området fra den 10. august. 😊Den er gratis for alle passagerer – også dig! 😉👏Se mere på https://bit.ly/3gFBnEp

Slået op af Slagelse Kommune i Torsdag den 9. juli 2020

Gratis for alle !

Skolebus er erstattet af Fribussen

Fribussen er en ny, gratis buslinje, der kører gennem Havrebjerg i retning mod Stillinge og Slagelse

Læs videre Nu kører Fribussen

Familieinstitutionen i Havrebjerg

Som det står klart for alle, står vi nu i en hidtil uset situation, hvor det offentlige Danmark er lukket ned for at begrænse smitte med COVID-19. Slagelse Kommune har derfor fundet alternative måder at udføre vores opgaver på, så situationen i mindst mulig grad påvirker driften af kommunen.

Som følge af de særlige omstændigheder, der følger med COVID-19 har Slagelse Kommune valgt at lave et enkeltmandsprojekt i Havrebjerg, hvilket er årsagen til den større aktivitet, der foregår på familieinstitutionen Havrebjerg.

Læs videre Familieinstitutionen i Havrebjerg

et landsbyfællesskab med traditioner