Blomstereng ved Legepladsen

Deltag i fælles frøindsamling

Vejret har været noget specielt i sommer. Tørke i forsommeren, voldsom regn over sommeren, og nu den varmeste september i mands minde. I disse dage hører vi om FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling og nu er halvdelen af tiden til at opfylde målene gået. Og ved FN’s generalforsamling gøres der midtvejsstatus. Der er dystre taler…

Men vi kan gøre noget ved det

Biodiversiteten er ét af de områder hvor der er sat konkrete FN’s verdensmål.

1844 dyr, planter og svampe er i fare for at forsvinde fra naturen herhjemme. Faktisk er der kun tre lande i Europa, hvor naturen er i så ringe tilstand som her i landet – det er Luxumbourg, Litauen og Kroatien.

Måske har du fulgt Frank Eriksen og Morten DD Hansen kæmpe for at få mere vild natur, i Danmarks Radios serie ‘Giv os naturen tilbage’, der blev vist hen over sommeren. Om hvordan den danske natur er i krise, og mangler biodiversitet. Det har inspireret nogle Havrebjerg folk, til at gøre noget lokalt.

Læs videre Blomstereng ved Legepladsen

Ny præst i Havrebjerg

Det hører med til at tiltræde en præstestilling, at overveje, hvordan i alverden man skal præsentere sig i kirkebladet. Det ved jeg, for det er ikke min første præstestilling, for den tiltrådte jeg i 1995. Der har været nogle stykker af dem, men CV’et rummer også stillinger som supporter, oversætter, specialkonsulent og chefkonsulent, groft sagt med arbejdsopgaver inden for sprog og IT.

Læs videre Ny præst i Havrebjerg

et landsbyfællesskab med traditioner