Kategoriarkiv: Seneste nyt

SOMMERFERIELUKKET I ARKIV OG MUSEUM

 

Fra torsdag 30. juni og til torsdag 11. august , hvor vi åbner igen

Hvis man gerne vil besøge museet i sommerperioden så kontakt

Ole Gamst på 24 61 82 88

Hvis man vil besøge arkivet i sommerperioden, så kontakt

Erling Mathiesen på 23 30 94 42

Arkiv og museum ønsker alle en god sommer

 

Share

Fastelavn 2022

Vi afholder fastelavn

d. 27. februar 2022 kl. 14.00 i Havrebjerg Kirke,

derefter går vi i forsamlingshuset og slår på tønde.

Der vil blive serveret kaffe og kage til de voksne.

Det koster 30 kr. for voksne og er gratis for børn.

Der vil være præmie til den bedste udklædte

og til kattekongen og dronningen.

Så kom og have nogle hyggelige timer sammen med os.

 

Med venlig hilsen

de fire foreninger

Share

GENERALFORSAMLING FOR FORSAMLINGSHUSET 15. marts 2022

Tirsdag d. 15. marts kl. 19:00 i forsamlingshuset

Dagsorden jf. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetæller
  • Bestyrelsens beretning om andelsselskabets virksomhed
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne til at møde op til generalforsamlingen. Der er 4 fra bestyrelsen, der er på genvalg, og heraf træder minimum 1 ud. Derudover vil vi gerne have 1-2 nye suppleanter.

Der er som bestyrelsesmedlem få opgaver i årets løb. Vi har 4 – 6 bestyrelsesmøder om året, 1 – 2 arbejdsdage, udarbejdelse af ansøgninger om økonomiske tilskud/ fonde, der er fokus på at fordele opgaverne, så vi laver det som vi er gode til og ønsker. Sammen med de andre foreninger i byen afholdes fastelavnsfest, juletræsfest og kulturdag.

Forslag fra andelshavere, der ønskes sat til afstemning under punktet indkomne forslag, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Share