Forsamlingshuset

Havrebjerg Forsamlingshus

Forsamlingshuset er et Andelsselskab, hvis daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Huset udlejes til andelshaverne og  virker som kulturelt samlingspunkt samt øvrige almennyttige formål for Havrebjerg sogn.

Forsamlingshuset kan have selskaber på op til 150 personer.

Udlejningen fortages af forsamlingshusets kasserer der kan kontaktes på mobil: 40 45 50 66,

Formand for forsamlingshuset træffes på mobil: 42 16 96 19

Share

et landsbyfællesskab med traditioner