Generalforsamling i Havrebjerg Sogneforening 2022

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00

Afholdes der ordinær Generalforsamling i Havrebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens Beretning
 4. Regnskabet 2021
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag drøftes
 7. Vedtægterne drøftes
 8. Valg af bestyrelse
  • På valg til bestyrelsen er :
   1. Pia Jensen
   2. Martin Johnsen
   3. Claus Kofoed Nielsen
    Alle 3 genopstiller
  • Suppleant
   Jens Schrøder ønsker ikke genvalg.
  • Revisor
   Charlotte genopstiller
 9. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være ved formanden d. 17-03-2022

Del dette :
Share