Havrebjerg kirke

Om Havrebjerg

Havrebjerg er en landsby på Sydvestsjælland med
407 indbyggere (2016).– opgjort af Danmarks statistik 330-10195 Havrebjerg – opgjort som byområde, uden landdistrikt.
  Der har siden middelalderen været kirke i landsbyen. Sognet opgøres af folkekirken til at have:
582 indbyggere (2016)– hvoraf de 503 er medlemmer af folkekirken.
  Havrebjerg Sogneforening er et lokalråd, der fungerer som landsbyens og områdets talerør i forhold til kommunen og offentlige myndigheder. Men også virker for fællesskabet og trivslen i området. For eksempel ved at arrangere og koordinere fællesaktiviteter. Herunder driften af Havrebjerg.dk Foreningens geografiske område er defineret som det administrative område, der betegnes som Havrebjerg Sogn. Som også i sin tid dannede egen Sognekommune. I dag er Havrebjerg en del af Slagelse kommune
Share

et landsbyfællesskab med traditioner