Kategoriarkiv: Sogneforeningen

Sogneforeningen er interesseorganisation og ‘lokalråd’ for Havrebjerg landsby og opland.
Det administrative område, der betegnes som Havrebjerg Sogn.

Affaldsindsamling 2024

Vil du være med ?

Den 14. april 2024 afholder Danmarks Naturfredningsforening en stor affaldsindsamlingsdag

Havrebjerg Sogneforening vil igen i år meget gerne være med i dette.

Hvis I vil være med til at samle affald sammen med os den 14. april kl. 10:00, må I meget gerne melde tilbage senest den 25. marts

Slagelse Kommune koordinerer indsamlinger i kommunen og støtter med udlån af opsamlingskit med snappere, refleksveste, affaldssække og tilbyder afhentning af affaldet.

Mere information..,
Del dette :
Share

Generalforsamling i Havrebjerg Sogneforening 2024

Indkaldelse til Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Havrebjerg sogneforening

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Havrebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller(e)
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabet 2023 samt budget 2024
 5. Kontingent fastsættelse
 6. Vedtægter drøftes
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
  På valg til bestyrelsen er:
  • Pia Jensen – genopstiller
  • Martin Johnsen – genopstiller
  • Claus Kofoed Nielsen – genopstiller
 9. Valg af Suppleant(er)
  • Nana Maja Friis Christiansen
 10. Valg af Revisor
  • Charlotte Rasmussen – genopstiller
 11. Fremtidig virksomhed
 12. Eventuelt

I henhold til vedtægterne § 5, skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest tirsdag den 5. marts 2024

Andre forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 11. marts 2024.

Forslag til vedtægtsændringer:

Motivering

I vedtægterne § 2 stk. 4 skrives i sidste sætning:

Nedlægges museumsudvalget tilfalder effekter Slagelse Museum

Da Slagelse Museum har tilkendegivet at man ikke ønsker at modtage effekter fra museet i Havrebjerg, må vedtægterne tilpasses.

Forslag til ændring:

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne § 2 stk. 4, sidste sætning (Det ovenfor citerede) ændres til:

Nedlægges museet anbringes og sikres effekter i størst mulig overensstemmelse med museets oprindelige formål.

Del dette :
Share

Blomstereng ved Legepladsen

Deltag i fælles frøindsamling

Vejret har været noget specielt i sommer. Tørke i forsommeren, voldsom regn over sommeren, og nu den varmeste september i mands minde. I disse dage hører vi om FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling og nu er halvdelen af tiden til at opfylde målene gået. Og ved FN’s generalforsamling gøres der midtvejsstatus. Der er dystre taler…

Men vi kan gøre noget ved det

Biodiversiteten er ét af de områder hvor der er sat konkrete FN’s verdensmål.

1844 dyr, planter og svampe er i fare for at forsvinde fra naturen herhjemme. Faktisk er der kun tre lande i Europa, hvor naturen er i så ringe tilstand som her i landet – det er Luxumbourg, Litauen og Kroatien.

Måske har du fulgt Frank Eriksen og Morten DD Hansen kæmpe for at få mere vild natur, i Danmarks Radios serie ‘Giv os naturen tilbage’, der blev vist hen over sommeren. Om hvordan den danske natur er i krise, og mangler biodiversitet. Det har inspireret nogle Havrebjerg folk, til at gøre noget lokalt.

Læs videre Blomstereng ved Legepladsen
Del dette :
Share