Generalforsamling i Havrebjerg Sogneforening 2023

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00

Afholdes der ordinær Generalforsamling for Sogneforeningen i Havrebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Regnskabet 2022
 • Indkomne forslag
 • Kontingent fastsættelse
 • Vedtægterne drøftes
 • Valg af bestyrelse
  • På valg til bestyrelsen er:
   1. Lykke Brix – genopstiller
   2. Børge Sørensen – genopstiller
   3. Unnie Oldenburg – genopstiller
   4. Jarl Piil – ønsker ikke genvalg.
  • Suppleanter
  • Revisor
   • Charlotte Rasmussen – genopstiller
 • Fremtidig virksomhed
 • Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2023

Del dette :
Share