Juletræsfest aflyst

Menighedsrådet ved Havrebjerg Sognekirke ser sig desværre nødsaget til at aflyse årets juletræsfest, som skulle have været afholdt søndag d. 10/12 kl. 15. Aflysningen skyldes menighedsrådets manglende ressourcer til at arrangere arrangementet.

Børnegudstjenesten 10/12 kl. 14 i sognekirken forventes gennemført som planlagt.

De bedste julehilsener

Menighedsrådet

Åbent Arkiv i Havrebjerg Lokalarkiv

Lørdag d. 11 november er det Arkivernes Dag.

Arkivernes dag er en landsdækkende begivenhed, hvor arkiverne inviterer befolkningen ind for at se, hvad arkiverne kan.
Arkivernes dag finder altid sted den anden lørdag i november.

Nogle år er der et fælles landsdækkende tema, eller endda fælles nordisk, mens det andre år er frit. I år er der intet fælles tema.

I Havrebjerg har vi valgt emnet Gravstene, i det vi jo har to kirkegårde i Havrebjerg.

Læs videre Åbent Arkiv i Havrebjerg Lokalarkiv

Blomstereng ved Legepladsen

Deltag i fælles frøindsamling

Vejret har været noget specielt i sommer. Tørke i forsommeren, voldsom regn over sommeren, og nu den varmeste september i mands minde. I disse dage hører vi om FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling og nu er halvdelen af tiden til at opfylde målene gået. Og ved FN’s generalforsamling gøres der midtvejsstatus. Der er dystre taler…

Men vi kan gøre noget ved det

Biodiversiteten er ét af de områder hvor der er sat konkrete FN’s verdensmål.

1844 dyr, planter og svampe er i fare for at forsvinde fra naturen herhjemme. Faktisk er der kun tre lande i Europa, hvor naturen er i så ringe tilstand som her i landet – det er Luxumbourg, Litauen og Kroatien.

Måske har du fulgt Frank Eriksen og Morten DD Hansen kæmpe for at få mere vild natur, i Danmarks Radios serie ‘Giv os naturen tilbage’, der blev vist hen over sommeren. Om hvordan den danske natur er i krise, og mangler biodiversitet. Det har inspireret nogle Havrebjerg folk, til at gøre noget lokalt.

Læs videre Blomstereng ved Legepladsen

et landsbyfællesskab med traditioner