Ny shelterplads i Havrebjerg ?

Sogneforeningen har undersøgt muligheden for at etablere en ny shelterplads i Havrebjerg – den endelige placering er ikke endelig fastlagt. Ud fra dialog som Sogneforeningen har haft med Slagelse kommune vil det være muligt at etablere shelterpladsen på en del af det eksisterende græsningsareal ved Asgården og som i dag afgræsses af kogræsserlauget på arealet imellem Asgårdshusene og banen – forventeligt tættere på Kildegårdsvej end på selve Tude å.

Læs videre Ny shelterplads i Havrebjerg ?

Rod i Arkivet

Hvis nogen går og tror, at et lokalarkiv er ”en støvet affære”, er det ikke helt lyv for Havrebjerg Lokalarkivs vedkommende i øjeblikket. Som vi skrev i forrige nummer af Havrebjerg Nyt er både skolen og den gamle lederbolig under ombygning, og det vil også sige, at der trækkes rør, ledninger og deslige overalt, og ja, kalkpudset daler ned, så det er svært at se, om de gråhårede er ægte grå eller ”støvet grå”. Men det indebærer også, som ellers lovet i Havrebjerg Nyt, at arkivet ikke kan holde åbent på ”Arkivernes dag” lørdag den 9. november.

Læs videre Rod i Arkivet

NYT FRA HAVREBJERG MUSEUM

I forrige nummer af Havrebjerg Nyt efterlyste vi viden om, hvad disse to redskaber kan have været brugt til.

Mie Andersen fortalte, at dette redskab blev brugt af en skomager, når han syede sål og læder sammen.

Dette redskab, fortalte Peter Svejstrup, var brugt til at skære tørv med.

Tak til Mie og Peter for jeres hjælp

Desværre har der for nogle uger siden  været indbrud i museet.

Det var tydeligt at tyven var gået efter bestemte effekter. Det er trist, men vi har nu fået en ny og bedre lås på. Vi håber, at det vil afholde fra tyveri fremover.

et landsbyfællesskab med traditioner