Rod i Arkivet

Hvis nogen går og tror, at et lokalarkiv er ”en støvet affære”, er det ikke helt lyv for Havrebjerg Lokalarkivs vedkommende i øjeblikket. Som vi skrev i forrige nummer af Havrebjerg Nyt er både skolen og den gamle lederbolig under ombygning, og det vil også sige, at der trækkes rør, ledninger og deslige overalt, og ja, kalkpudset daler ned, så det er svært at se, om de gråhårede er ægte grå eller ”støvet grå”. Men det indebærer også, som ellers lovet i Havrebjerg Nyt, at arkivet ikke kan holde åbent på ”Arkivernes dag” lørdag den 9. november.

Læs videre Rod i Arkivet

NYT FRA HAVREBJERG MUSEUM

I forrige nummer af Havrebjerg Nyt efterlyste vi viden om, hvad disse to redskaber kan have været brugt til.

Mie Andersen fortalte, at dette redskab blev brugt af en skomager, når han syede sål og læder sammen.

Dette redskab, fortalte Peter Svejstrup, var brugt til at skære tørv med.

Tak til Mie og Peter for jeres hjælp

Desværre har der for nogle uger siden  været indbrud i museet.

Det var tydeligt at tyven var gået efter bestemte effekter. Det er trist, men vi har nu fået en ny og bedre lås på. Vi håber, at det vil afholde fra tyveri fremover.

Ændringer i den kollektive trafik i Stillinge-skoledistriktet

Erhvers- og Teknikudvalget i Slagelse Kommune har sendt forsøgsprojektet med borgerbus i Stillinge-området i høring fra 13. august til 5. september 2019.

Stillinge-bussen er tænkt som åben borgerbus og skal køre som forsøgsordning fra næste køreplanskift. Formålet med bussen er, at der oprettes en lokal buslinje, der dækker flere transportbehov end de nuværende buslinjer.

Læs videre Ændringer i den kollektive trafik i Stillinge-skoledistriktet

et landsbyfællesskab med traditioner