Døgntilbuddet Havrebjerg

Processen omkring døgntilbuddet på Havrebjerg skole skrider planmæssigt frem, og det forventes stadig at døgntilbuddet tages i brug i januar 2020. Der er lavet en lille ændring, således der bliver plads til 9 døgnpladser og 2 akutpladser.

Politikerne har derudover truffet beslutning om at etablere 2 lejligheder i den tidligere lærerbolig ved Havrebjerg skole til særligt udsatte familier. Lærerboligen skal ligesom skolen renoveres og omdannes til to store lejligheder, som ligeledes vil stå klar i januar 2020. Lejlighederne vil fortrinsvist henvende sig til familier, der har akut behov for hjælp. F.eks. en ung sårbar mor eller en familie i krise

I øjeblikket forberedes udbudsprocessen og selve renoveringen af skolen og lærerbygningen vil blive påbegyndt til sommer.

Der vil som aftalt stadig være plads til lokalarkivet. Udover lidt lydgener under renoveringen burde der ikke være de store gener i forbindelse med renoveringen.

Venlig hilsen

Mark Thøge Pedersen
Udviklings- og analysekonsulent

Center for Børn og Unge

Del dette :
Share