Havrebjerg Sogneforening 2019

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Havrebjerg Sogneforening.

ONSDAG 20. MARTS 2019 KL. 19.00
I FORSAMLINGSHUSET

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetæller(e)
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab
 7. Indkomne forslag
 8. Kontingent fastsættelse
 9. Valg af bestyrelse – på valg er:
  1. Frank Dehli (Genopstiller ikke)
  2. Line Andersen (Genopstiller)
  3. Martin Johnsen (Genopstiller)
 10. Valg af suppleanter – på valg er:
  1. Søren Nellemann (Genopstiller)
  2. Jarl Piil Jensen (Genopstiller)
 11. Valg af revisor(er)
 12. Fremtidig virksomhed
 13. Eventuelt

Eventuelle forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Del dette :
Share