Kommunale planer for Havrebjerg skole

Ved Åbent Hus på Havrebjerg skole, fredag d. 22. juni ’18 blev der orienteret om kommunale planer for Havrebjerg Skole.

Børne- og Ungeudvalget under Slagelse Byråd, og Center for Skole, fortalte at Slagelse kommune arbejder på at etablere en institution for udfordrede børn og unge, samt deres familier på Havrebjerg Skole, som døgntilbud med otte døgnpladser og to akutpladser

Åbent hus invitationCenter for Skole vurderer, at Havrebjerg Skole efter ombygning vil egne sig til dette formål.

På det seneste møde i børne- og ungeudvalget anbefalede udvalget, at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kroner til etablering af opholdsstedet allerede i 2018 og videre 4.5 mio. kroner i 2019.

Beslutningen om frigivelse af anlægsmidler skal dog stadig forbi økonomiudvalget og byrådet, hvor sagen skal behandles, og der arbejdes nu på en projektbeskrivelse til endelig indstilling af børne- og ungeudvalget og endelig beslutning i byrådet.

Tankerne bag den nye institution blev præsenteret ved åbent hus arrangementet, og der blev inviteret til fortsat dialog om muligheder for samarbejde mellem institutionen og beboerne i Havrebjerg.

Der blev i den forbindelse udtrykt en hensigt om at lokalarkivet ville kunne fortsætte i vante lokaler på skolen, ligesom gymnastiksalen stadig ville blive stillet til rådighed for lokale interessenter, som for eksempel HGI’s badminton mv.

Det forventes at byrådet kan træffe endelig beslutning om projektet ved mødet i august, så bygningen kan forventes klar til brug omkring årsskiftet 2019 – 2020

 

Opdatering:

Ved Byrådsmødet den 25. juni 2018 blev det besluttet at frigive anlægsbevillingen til ‘Eget specialtilbud Havrebjerg‘.

Der er hermed taget det næste skridt i realisation af planerne.

Del dette :
Share