Nyt om Havrebjerg Skole

Center for Børn og Unge , Slagelse kommune

skriver:

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 midler til etablering af eget specialtilbud på Havrebjerg skole.

Anlægsmidlerne skal bruges til at ombygge skolen til et kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2 akutpladser.

Der er et ønske om at etablere et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret indsats med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk, hvilket andre kommuner har gode erfaringer med.

Fredag d. 22/6 var der åbent hus, hvor repræsentanter fra Børne- og Ungeudvalget og Slagelse Kommune orienterede de fremmødte om de tanker, der er om den fremtidige anvendelse af Havrebjerg Skole.

Det er vigtigt for alle parter, at der er en god dialog i etableringsfasen med fokus på de mange samarbejdsmuligheder, der foreligger.

Det er aftalt, at Lokalhistorisk Arkivs brug af lokaler samt anvendelse af gymnastiksal fortsætter uændret.

Døgntilbuddet forventes klar pr. jan 2020.

Der vil løbende være en orientering i Havrebjerg Nyt og  her på Havrebjerg.dk om projektets udvikling.

Del dette :
Share