Ny shelterplads i Havrebjerg ?

Sogneforeningen har undersøgt muligheden for at etablere en ny shelterplads i Havrebjerg – den endelige placering er ikke endelig fastlagt. Ud fra dialog som Sogneforeningen har haft med Slagelse kommune vil det være muligt at etablere shelterpladsen på en del af det eksisterende græsningsareal ved Asgården og som i dag afgræsses af kogræsserlauget på arealet imellem Asgårdshusene og banen – forventeligt tættere på Kildegårdsvej end på selve Tude å.

Der er mulighed for at søge kommunale midler til selve indkøbet af shelterne m.v.  og der tænkes at etablere 2 stk. shelter, en bålplads m.v. og muligvis også et muld toilet.

Hvis shelterne etableres, vil de kunne benyttes gratis af alle interesserede og blive tilmeldt diverse portaler for oversigt og bookning af shelters rundt i Danmark eksempelvis www.udinaturen.dk Vi forventer således at der både vil komme flere besøgende til vores by, men også at lokale lejlighedsvist vil kunne benytte de måske kommende nye faciliteter. I tilknytning til shelterne vil det også blive muligt at kunne formidle viden om vores spændende lokalområde, enten på en planche og/eller på de nævnte portaler.

For at kunne realisere ideerne til virkelighed har vi i Sogneforeningen brug for at der etableres en form for støttegruppe for shelterpladsen, en støttegruppe der sammen med Sogneforeningen ”ejer” projektet og som også varetager det løbende tilsyn med pladsen og sammen med Sogneforeningen kan varetage evt. kontakter med brugere og kommunen omkring brugen af shelterpladsen. I praksis forventes at der bl.a. opstilles kommunale affaldsspande o. Lign.

Derfor vil vi hermed opfordre interesserede borgere fra Havrebjerg der kunne tænke sig at støtte op om initiativet og derved blive en del af en støttegruppe,  til snarest at henvende sig til sogneforeningen og helst inden 15. november 2019. Det vil således være nødvendigt for gennemførelsen af shelterprojektet at der er tilstrækkelig interesse for deltagelse i en fremtidig støttegruppe.

Interesserede bedes senest 15. november henvende sig til:

sogneforeningen@havrebjerg.dk

eller til en af medlemmerne fra sogneforeningens bestyrelse

på Havrebjerg sogneforening´s vegne

Jens Schrøder

(mobil 21767097)  

Del dette :
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *