Tag-arkiv: Generalforsamling

GENERALFORSAMLING FOR FORSAMLINGSHUSET 15. marts 2022

Tirsdag d. 15. marts kl. 19:00 i forsamlingshuset

Dagsorden jf. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetæller
  • Bestyrelsens beretning om andelsselskabets virksomhed
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne til at møde op til generalforsamlingen. Der er 4 fra bestyrelsen, der er på genvalg, og heraf træder minimum 1 ud. Derudover vil vi gerne have 1-2 nye suppleanter.

Der er som bestyrelsesmedlem få opgaver i årets løb. Vi har 4 – 6 bestyrelsesmøder om året, 1 – 2 arbejdsdage, udarbejdelse af ansøgninger om økonomiske tilskud/ fonde, der er fokus på at fordele opgaverne, så vi laver det som vi er gode til og ønsker. Sammen med de andre foreninger i byen afholdes fastelavnsfest, juletræsfest og kulturdag.

Forslag fra andelshavere, der ønskes sat til afstemning under punktet indkomne forslag, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Share