Tag-arkiv: havrebjerg forsamlingshus

Generalforsamling for Havrebjerg Forsamlingshus kl. 19:00

12. marts kl. 19:00 20:00

Generalforsamling for
Havrebjerg forsamlingshus
Tirsdag d. 12. Marts 2024 kl. 19:00 i
forsamlingshuset
Dagsorden jf. vedtægterne:
 Valg af dirigent
 Valg af stemmetæller
 Bestyrelsens beretning om andelsselskabets virksomhed
 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 Indkomne forslag
 Valg af bestyrelse og suppleanter
 På valg i bestyrelsen er
 Formand – 2 år – Udløber ved Mike Mathiesen
 Kasserer/udlejer – 2 år – Udløber ved Max Larsen
 Bestyrelsesmedlem – 2 år – Udløber ved Jens Ole Frandsen
 Bestyrelsesmedlem – 2 år – Udløber ved Frank Dehli
 Suppleanter 1-2 stk. – 1 år
 Valg af bilagskontrollant
 Eventuelt.

Krænkerupvej 57
Slagelse, 4200
+ Google Maps