Temaplan for solenergi

I 8 ugers offentlig høring

Slagelse Kommune har udarbejdet et forslag til en udviklingsstrategi, med temaplan for solenergi.

Det kan have indflydelse på områderne omkring Havrebjerg !

Hensigten er at opdatere kommuneplanens retningslinjer for placering af store solenergianlæg. Planlægningen omfatter alene store solenergianlæg på terræn. Mindre private solcelleanlæg som typisk opsættes på facader eller terræn i tilknytning til boliger, virksomheder, offentlige bygninger m.v. er således ikke omfattet.

De blå felter er Positivområder til store solenergianlæg omkring Havrebjerg. Se kort for hele kommunen i nedenstående link.

I Sogneforeningens bestyrelse, har vi noteret os, at der i planen, er positivområder til store solenergianlæg., tæt på bebyggelsen mod vest. Og ‘Stationsbyen’ kan nærmest blive helt om sluttet.

Der arbejdes derfor i øjeblikket på et høringssvar fra Havrebjerg Sogneforening.

Læs om mere om forslag til Temaplan for solenergi på Slagelse.dk

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til kommunen senest den 14. februar 2020

Del dette :
Share