Sogneforeningen Generalforsamling 2021

Tirsdag den 12 Oktober 2021 kl. 19.00

Afholdes den udskudte generalforsamling i Havrebjerg forsamlingshus.

Grundet Covid-19 nedlukningen af samfundet blev der ikke afholdt ordinær generalforsamling i foråret.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet 2020
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag drøftes
 6. Valg af bestyrelse og nye medlemmer.
  På valg er:
  1. Unnie L.B. Oldenburg
  2. Lykke Brix
  3. Martin Johnsen
  4. Jarl Piil Roed
  5. Claus Kofoed Nielsen
   De fem ovenstående genopstiller
  6. Line genopstiller ikke.
 7. Valg af Suppleanter
  1. Jens Schrøder – genopstiller
  2. Søren Nellemand – genopstiller ikke
 8. Valg af revisor
  1. Charlotte genopstiller
 9. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. oktober 2021.

Del dette :
Share