Jordemødre i Havrebjerg sogn

Matrikel 24a Blæsinge husede i mange år jordemoderen eller gjordemoderen, som var titlen i tidligere tider, ejendommen blev i 1921 solgt til murermester Anders Kristian Andersen og så var det slut med jordemoder i Blæsinge. Der var lidt jord til ejendommen, således at jordemodermanden også var beskæftiget, ud over at han ofte havde arbejde i grusgraven, som jorden stødte op til. Vi har fundet nogen af de jordemødre der havde deres virke her. 1820-1850 Ane Andersdatter 1851-1860 Sophie Hansen 1868- Ane Kathrine Kirstine Marie Therkildsen 1870-1898 Karen Rasmussen 1898-1905 Gunnil Mortensen 1906-1909 Karen Emilie Kristine Pedersen 1910-1916 Zida Petersen 1916-1920 Larsine Mathilde Camilla Pedersen I Havrebjerg kirkebog ser man at rigtig mange børn er blevet født her. Mange mødre kom langvejs fra på “diskret ophold”, som det hed i filmen af samme navn med Bodil Ipsen som jordemoder.    
Share