Havrebjergvej 8

Matrikelnummer 5b

1950-52

1950
2003
2007
2011

Skomager Hans Vilfred Pedersen

Karen

( 3 søskende?)

Marius Pedersen

Kurt Plum Jacobsen og Grethe

Jette Plum Frøslev

2007     Henrik Pedersen og Simone

2014     Lea Hovmand Jensen og Lasse N. Mortensen

Del dette :
Share