Generalforsamling i forsamlingshuset.

Forsamlingshusets Generalforsamling

Torsdag den 15 marts 2018 kl. 19

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning om andelsselskabets virksomhed
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på e-mail til forsamlingshuset

Efter generalforsamlingen serveres en bid brød og kaffe m.m.
Bestyrelsen opfordrer byens beboere, samt andelshaverne til at møde op til generalforsamlingen.

Del dette :
Share