Unnie L. B. Oldenburg

Båltale Sankt Hans 2017

Båltale – Havrebjerg 2017

Unnie Linette Brown Oldenburg holdt årets båltale:

Kære alle sammen
Jeg er glad for være inviteret som taler til denne traditionsrig aften.

Tak til Frank for at have lavet så flot en heks. – Det er næsten synd den skal brændes af.

Tak til alle de frivillige, der er med til at løfte opgaven med at få Sankt Hans op at stå. Og det er ikke kun i aften I gør en forskel, men også til fastelavn, fællesspisning og alle de andre arrangementer I er med til at holde.

Og endelig en tak, til de ildsjæle der sørger for, at vi i så lille et samfund (en landsby) som Havrebjerg, kan have vores lokalarkiv og museum.

Det betyder utroligt meget for byen, at vi bakker om de mange tiltag, som de frivillige sætter i gang, og holder i gang. Fællesskabet skal vi værne om, det er vigtigt for os alle og ikke mindst for byens liv.

Det var en lang række af taksigelser. Men viser den ikke meget godt, hvad sankthansaften er for en størrelse?

Sankt Hans aften er en fest, der samler os alle sammen.
Børn og voksne. Mænd og kvinder. Røde og blå.

Vi er ude i det fri. Her er ingen lukkede døre. Sankt Hans aften er alle velkomne. Også dem, vi ikke kendte, da vi gik herhen, men måske kender når vi går hjem igen.

Vi fejrer de lyse nætter. Vi fejrer varmen fra bålet. Vi fejrer samhørigheden. Og vi husker hinanden på, at vi skal nyde det, så længe det varer.

For om et halvt år sidder vi ikke udenfor, men indenfor under tæpperne og skutter os.


I en tid, hvor en hel del af os render fortravlede rundt med smartphonen klæbet til øret og hovedet fuld af tanker om det næste vi skal nå, så er Sankt Hans en lejlighed til at stoppe op.

Finde ro.

Huske livsglæden – og fællesskabet.

Og det danske fællesskab er netop stærkt, fordi vi giver plads til forskellighed.

Alle får en chance.

Til gengæld, har vi også hver især et ansvar for at gribe chancen, bruge mulighederne og gøre det, vi mener, er vigtigt og rigtigt.


Her i aften skal vi suge energi fra sommeren og lyset og varmen.

Vi skal hygge os.

Men vi kan jo også bruge roen og eftertanken til at nære vores drømme og længsler. Til at overveje, hvad der virkelig tæller for os selv og for dem, vi holder af. Og handle derefter.

Jeg har ét ønske i aften. Et ønske om sammenhold. Sammenhold på trods af de diskussioner vi har foran os om Slagelses kommunes fremtid til det kommende kommunalvalg.
Et ønske om, at vi kan holde sammen, at vi kan styrke vores fællesskab, at vi kan lytte til hinanden i respekt, at vi kan give hinanden det håndslag, at uanset hvilke holdninger vi har, hvilke meninger vi har, så er vi lige gode danskere for det.

Kan vi det, kan vi også gennemføre et ordentligt valg og få sat en god retning for Slagelse kommune i årene der kommer.
Hvis vi kan sikre vores fællesskab og vores sammenhold og den solidariske velfærd – hvis vi kan bygge på de værdier, som vi ved er stærke – så kan vi også sikre et godt sted at bo – og ikke kun et godt sted at bo -, men et godt sted at leve.

Vi har en særlig pligt til at tænke på de svageste i vores kommune. Og en særlig pligt til at værne om alt det, der ikke kan gøres op i penge.

Hvis vi holder fast i det, så bliver der mange, mange gode muligheder for alle.

Jeg vil slutte af med at ønske alle en god aften, en dejlig sommer – Glædelig Sankt Hans !

Talen kan også hentes :

Hent i pdf-format

Del dette :
Share