Generalforsamling i Havrebjerg Sogneforening

TIRSDAG 20. MARTS 2018 KL. 19.00 I FORSAMLINGSHUSET
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetæller
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse –   på valg er:
 • Børge (ønsker genvalg)
 • Lykke (ønsker genvalg)
 • Claus (ønsker genvalg)
 • Unnie (ønsker genvalg)
9. Valg af suppleanter – på valg er: Søren (ønsker genvalg) 10.Valg af revisorer 11. Fremtidig virksomhed 12.Eventuelt Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen. Se Sogneforeningens Vedtægter

Efter generalforsamlingen vil Sogneforeningen stå for en kop kaffe og en snitte.

Share