Generalforsamling i Havrebjerg Sogneforening

TIRSDAG 20. MARTS 2018 KL. 19.00 I FORSAMLINGSHUSET

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetæller
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse –   på valg er:
 • Børge (ønsker genvalg)
 • Lykke (ønsker genvalg)
 • Claus (ønsker genvalg)
 • Unnie (ønsker genvalg)

9. Valg af suppleanter – på valg er: Søren (ønsker genvalg)

10.Valg af revisorer

11. Fremtidig virksomhed

12.Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.

Se Sogneforeningens Vedtægter

Efter generalforsamlingen vil Sogneforeningen stå for en kop kaffe og en snitte.

Del dette :
Share