Resultat af menighedsrådsvalg 2020

Følgende personer er ved valgforsamlingen den 17. september 2020 indvalgt som medlemmer i menighedsrådet for Havrebjerg Kirke for en 4-årig periode:
 
Medlemmer:
1 Line Bøgsted Olsen
2 Asger Wehner Rasmussen
3 Christin Lihn Mikkelsen
4 Karen Kristine Olsen
5 Frank Dehli
 
Det er muligt at udløse et afstemningsvalg. Dette gøres ved senest den 13. oktober 2020 at indlevere en kandidatliste. Kandidatlister skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular. Kandidatlister skal indeholde navne m.v. på 5 kandidater, der opstiller for en valgperiode på 4 år. Kandidatlister skal være underskrevet af 5 stillere, med mindre listen følger valgforsamlingens resultat. Der henvises til Lovbekendtgørelse 12 af 8. januar 2020 om Lov om valg til menighedsråd og Cirkulære 9014 af 10. januar 2020 om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 17. november 2020.
 
Kandidatlister indleveres til Valgbestyrelsen via Havrebjerg Kirkes kirkekontor, Bredegade 17, 4200 Slagelse, i kontorets åbningstid mandag-fredag kl. 09.00-13.00. Onsdag tillige 15.00-17.00.