PILEKROGEN 1
Matrikelnummer 4
   
 
   
2003
 

Opført 1877

1863-1872            Knud Christensen og Gjertrud Christensdatter

1872-                   Christen Christensen og Karen Jensdatter

                            Jens Peter Christensen og Mathilde Christensen

                            Kristian Larsen og Laura Larsen

                            Ole Overgaard Petersen

                           John og Laila ?

                           Robert Eriksen

                           Jan Jensen

 
 
 
 
 

 

 

 

Webmaster