LUNDEN 4
Matrikelnummer 6d
   
 
   
 

Opført ca. 1900

                               Christian August Olsen

                               Anton Pedersen

                               Niels Rasmussen

                               Henning og Eva – Rasmussens datter

1976                        Afons og Höger

1995                        Laura Höger og Claus G. Nielsen

 
 
 
 

 

 

 

Webmaster