LUNDEN 1
Matrikelnummer 8a
   
 
   
 

Opført 1900

                               Mads Hansen

                               Jens Larsen

1915                        Lars Larsen

 

                               Dagmar Hansen

                               Rigmor Hansen

                               Jens Vestergård

1977-81                   Bjørn Knudsen

                               Kurt Jørgensen

1988                        Majbritt Nielsen

                               Niels Arne Andersen

2000                        Torben Rasksen og Kirsten Bøttger

 

 
 
 

 

 

 

Webmaster