LØVEGÅRDSVEJ 5
Matrikelnummer 2e
   
 
2003    
 

Opført 1877

1921           Hans og Martha Hansen

1976           Johannes Nielsen og Helena Petersen

1981           Lars Sandberg

1988           Lars Henrik Møller

2000           Lars Henrik Møller og Heidi Keller Møller

2003           Heidi Keller Møller og Lars Asbjørn Christensen

 
 
 
 
 

 

 

 

Webmaster