KRÆNKERUPVEJ 77
Matrikelnummer 2d
   
 
   

Tekst til billede af laden:

Storm i dec.1999 rev taget af laden. Det blev ikke genopbygget

Stalden var i to etager – køer forneden, halm foroven. Man havde udnyttet at grunden skrånede.

 
   
2002
 
   
  2014  
     
     

    Ejendommen har været en forpagtergård under Havrebjerg Kirke

Beboelsesejendommen er opført i 1960

Forpagter       Niels Korsgaard Clausager og Marianne Clausager

                     *23.08.1933   +16.01.2010

                     Børn: Frederik og Henriette Clausager

28.01.2013     Sælger kirken hus og jorde til advokat Lars Thurø Møller, Kildegårdsvej 6, Havrebjerg - Han udlejer nu ejendommen

Advokaten har jorden på denne side af Kalundborgvej.

Låsesmeden har jorden på den anden side.

Et klausul fra kirken siger, at man ikke må bygge på jorden tæt ved kirken.

  

     
 
 
 
 
 

 

 

 

Webmaster