KRÆNKERUPVEJ 68.
Matrikelnummer 7c 
   
 

 Forskole og Pensionistbolig                                               

I folketællingen fra 1906 står lærerinde Anna Sofie Møller som beboer i 7c, og hun er ikke at finde i folketællingen fra 1901. Vi må derfor konkludere at huset er bygget perioden imellem 1901-06

 
                      
                                                  1946        FORSKOLE
                            
   Lærerinde Anna-Sofie Møller boede i huset - sandsynligvis på 1. salen
 
   
Klassebillede fra forskolen - omkring 1938

1940  Indvielse af den nye skole - der nu både har forskole og skole for de større elever                   

1940   Bygningen bliver nu lavet om til pensionistbolig.

Her boede en overgang den navnkundige kogekone fru Frandsen. Hun havde ikke en alder der berettigede hende til at bo der, men sognerådsformanden mente, at det var godt for byen at have en kogekone

                       

Det fortælles, at der også boede unge mennesker, der ventede på at købe deres eget hus. Bl.a. har Gerda og Knud Jørgensen boet der i en periode., fortæller Gerda Jørgensen

   
  Kogekone fru Frandsen til venstre  
 
   
På billedet ser man forskolen, der fra 1940 er blevet omdannet til pensionistboliger
 
   
Billedet er fra ca. 1970 og pensionistboligen ses i baggrunden. Vi kender ikke navnet på manden i forgrunden
 

1988      Huset brænder og kommunen vil ikke opføre en ny bolig.

Grunden bliver solgt, og tilhører nu den beboer, der bor på Ådalen 19. Grunden er hans baghave. På Krænkerupvej ser man stadig nummeret 68 på plankeværket

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Webmaster