HAVREBJERGVEJ 8
Matrikelnummer 5b
   
 
   
1950-52
 
   
1950
 
   
2003
 
   
2007
 
   
2011
 

Skomager Hans Vilfred Pedersen

                  Karen

                  ( 3 søskende?)

                  Marius Pedersen

                  Kurt Plum Jacobsen og Grethe

                  Jette Plum Frøslev

2007           Henrik Pedersen og Simone

2014           Lea Hovmand Jensen og Lasse N. Mortensen

 

 
 
 
 

 

 

 

Webmaster