GRAVESTYKKET 1
Matrikelnummer 24g
   
 
   
 
   
 

Opført 1974

 

1974            Henry og Nora Jensen

1989            Nora Jensen

1995-96       Michael Nielsen og Åse Hansen

1996            Lars P. Hansen (Pelle) og Kanna Hansen

2016            Søren og Anette Vinding Blaase

 
 
 
 

 

 

 

Webmaster