ÅLYKKEVEJ 2
Matrikelnummer 2b Havrebjerg by
   
 
   
2003
 
Ejere

1924            Albert Christensen

1961-62       Hans Pedersen

1989            Gert Jørgensen og Kirsten Jørgensen (datter af Spille Aksel)

1989            Henrik S. Hansen og Lene Jonstrup

2017            Lau Lysgaard Larsen og Anne Makholm Wibskov

 
 
 
 

 

 

 

Webmaster